Մանե, 6 տ. - հեռախոս կամ գրատախտակ,գլոբուս

Ցանկությունը ընտրված է