Նարեկ, 10 տ. - պուլտով ուղղաթիռ

Ցանկությունը ընտրված է