Սարգիս, 8 տ. - մեքենա, ուղղաթիռ

Ցանկությունը ընտրված է