Արտակ, 9 տ. - սեղանի խաղ՝ հոկեյ

Ցանկությունը ընտրված է