Միքայել, 10 տ. - սեղանի խաղ՝ բիլիարդ

Ցանկությունը ընտրված է