Նարեկ, 8 տ. - Մոնոպոլիա, գնդակ

Ցանկությունը ընտրված է