Գոռ, 8 տ. - Ֆուտբոլի համազգեստ, շախմատ, խաղալիք հրացան

Ցանկությունը ընտրված է