Ստելլա, 6 տ. - Վազող խաղալիք Սոնիկ

Ցանկությունը ընտրված է