Կարեն, 7 տ. - Հեռադիտակով որսորդական ավտոմատ

Ցանկությունը ընտրված է