Դավիթ, 9 տ. - Գունավոր անլար ականջակալ

Ցանկությունը ընտրված է